Kranio sakrální biodynamika, masáže Ceragem

Kranio sakrální biodynamika

kranio Olomouc

Kranio sakrální biodynamika je neustále se rozvíjející terapeutická metoda, která pomocí jemného dotyku a hlubokého klidu podporuje v našem těle (v našem systému) schopnost nalezení si cesty zpět k rovnováze, ke zdraví.

Kranio sakrální biodynamika nahlíží na lidskou bytost holisticky. Vnímá ji jako jeden neoddělitelný celek (tělo + mysl + duše), neboť všichni jsme spojení se vším a vše se odehrává ve všech oblastech našeho života, na všech úrovních. Vše, co děláme, nebo si myslíme, či cítíme nás neustále ovlivňuje a přetváří.

Kranio sakrální biodynamika má kořeny již na počátku 20 století, kdy ji objevil a popsal Dr. Sutherland. Sledoval, že se dá jemně působit na centrální nervový systém, který vede mezi lebkou a křížovou kostí. Prohlásil, že lebeční kosti nesrůstají, že se pohybují pomalým rytmickým pohybem. Všechno v nás se pohybuje v určitých rytmech. Tělo se pravidelně nadechuje a vydechuje. Toto dění Dr. Sutherland nazval Primární respirací – Dechem života.

Přečtěte si více o historii kranio sakrální terapie.

Dech života je životní síla, která v nás uvádí vše do pohybu, prostupuje naše celé tělo a udržuje v něm život a zdraví. Ovlivňuje fungování každé naší buňky. Je přesahující a všudy přítomná.

Na jakých principech kranio sakrální terapie pracuje?

Kranio sakrální terapie klade důraz na zdraví, které je zde již od samého počátku a na jeho projev – životní sílu. Životní síla je v kranio sakrální terapii nazývána Dech života. Jedná se o uspořádávající princip, který organizuje životní procesy všech živých organismů. Dech života se projevuje jako pohyb. Každá buňka, orgán, sval a kost neustále vykonává jemný pohyb v určitém rytmu, tento rytmus je v kranio sakrální terapii označován jako primární respirace. Tyto pohyby a rytmy je možné citlivýma rukama vnímat kdekoliv na těle. Pokud je proudění plynulé a silné a pohyby částí těla jsou pravidelné, je v těle udržováno zdraví a harmonie.

Praktikant v rámci ošetření naslouchá a podporuje primární respiraci, do systému klienta nic nevkládá a ani z něj nic neodebírá.

kranio Olomouc

Proč je to potřeba?

kranio Olomouc

Někdy se přirozené působení zdraví může narušit, oslabit nebo zablokovat. Děje se to zpravidla v náročných situacích jako jsou chronické nemoci, úrazy, dlouhodobé stresy, emocionální traumata a celková vyčerpanost. Organismus reaguje stažením a vznikem ohnisek napětí na různých úrovních. My to většinou na sobě vnímáme jako bolest, ztuhnutí, silnou únavu, nebo zaznamenáme omezení funkce jednotlivých orgánů, nebo narušení zdravých pohybových vzorců. Ošetření podporuje rozpuštění vzorců napětí a obnovuje plynutí tekutin a energií.

Co mi ošetření přinese?

Po ošetření většinou vnímáme hluboké uvolnění, zlepšuje se spánek a schopnost odpočívat. Pociťujeme větší spojení sami se sebou, kontakt se svými potřebami, respekt vůči svému tělu, nadhled v každodenních situacích. Ošetření nastartuje léčebný proces, který působí delší dobu po samotném setkání.

Dlouhodobější praxe kranio sakrální terapie pomáhá nastolit trvalejší propojení mezi naším tělem, myslí a duší.

kranio Olomouc

Jak kranio sakrální terapie funguje?

kranio Olomouc

Praktikant jemným způsobem podporuje tělu vlastní regenerační a sebe-regulační mechanismy a síly. Nejprve nastoluje bezpečné a přijímající prostředí, ve kterém se klient může celkově velmi hluboce uvolnit.

Díky pozornosti vůči tělesným vjemům mohou obnovující a regulující síly v organismu zahájit léčebný proces, který se děje tady a teď. Kranio sakrální terapie se primárně nezabývá vnějšími příznaky problémů, symptomy, ale orientuje se na prohloubení působení zdraví. Zdraví je během našeho života neustále přítomné. Projevuje se jako životní síla.

Pro koho je kranio sakrální terapie vhodná?

Kranio sakrální terapie je vhodná v jakémkoliv věku a pro opravdu širokou škálu klientů. Vzhledem k její jemnosti a integrujícímu působení je možné ji doporučit už pro práci s miminky po porodu. Je vhodná pro těhotné ženy (jako příprava ženy a miminka k porodu). Je možné pracovat s dětmi, dospívajícími, dospělými i seniory. Může být i velmi vhodnou podporující praxí pro umírající.

kranio Olomouc

Jak vypadá kranio sakrální ošetření?

kranio Olomouc

Při ošetření je klient oblečený, obvykle leží na lehátku, nebo je jinak pohodlně usazený. Praktikant se dotýká jeho těla jemnými příjemnými doteky. Klient se hluboce uvolňuje na fyzické i psychické rovině. Součástí sezení je i úvodní a závěrečný podporující rozhovor. Významnou součástí ošetření je i práce se zdroji.

Průběh běžného kranio sakrálního ošetření

V následujících řádcích vám přiblížíme průběh běžného kranio sakrálního ošetření.

Úvodní rozhovor – ošetření kranio sakrální metodou začíná úvodním rozhovorem, během kterého terapeut zjistí váš záměr, dotáže se na anamnézu a na vaše zdroje. Dále vám pomůže spojit se se svým tělem a uvolnit se v bezpečném a přijímajícím prostředí.

Zajištění pohodlí na masážním stole – terapeut zajistí, aby se vám na masážním stole leželo co nejpohodlněji. Pohodlná poloha vám umožní mít z terapie maximální užitek. Svou polohu můžete plně přizpůsobit potřebám svého těla.

Úvodní usazení – terapeut vám pomůže spojit se s některými z vašich zdrojů, aby vaše tělo mohlo plněji relaxovat a spojit se s vlastními uspořádávajícími procesy. Sám se pak na chvíli spojí se svým tělem a svými zdroji, aby se připravil na práci s dotekem.

Dotek a hlubší usazení – terapeut vám nabídne kontakt. Nejprve to bývá kontakt na periferii těla, na nohou či na hlavě. V tomto doteku pokračujete v hlubší relaxaci a terapeut pomalu začíná vnímat celkové uspořádávající síly vašeho organismu.

Léčebné procesy – s prohlubující se relaxací vyvstávají do popředí léčebné procesy. Může se jednat o celkové čerpání „životních sil“, nebo ve vaší pozornosti vyvstane, „ožije“, konkrétní místo, ke kterému se terapeut přesune, aby tento lokální terapeutický proces podpořil přímým dotykem. Může se jednat o práci s páteří, kloubem, vnitřním orgánem, ale i s konkrétním nervem nebo s oblastí mozku či míchy. V této fázi máte možnost pozorovat dění ve svém těle. Procesy mohou mít podobu tahu či tlaku, houpání, vytváření prostoru či proudění nebo spojování.

Integrace – v závěru ošetření vás terapeut kontaktuje opět na periferii, aby tělu umožnil změny zaintegrovat. V této fázi můžete prožívat stavy hlubokého klidu a rovnání svého těla ke střední ose.

Závěrečný rozhovor – ošetření uzavírá závěrečný rozhovor, během kterého můžete s terapeutem ošetření zreflektovat a případně se na cokoliv zeptat. Tento rozhovor je důležitou součástí přechodu ze stavu hluboké relaxace do běžného fungování.

Po ošetření – ošetření nekončí v okamžiku, kdy se rozloučíte s terapeutem. Některé změny se mohou integrovat i několik dní. Dopřejte si proto po ošetření volnější režim.

kranio Olomouc
 
 
 
Zdroj: https://www.kranio.eu/